Wzorcowanie przyrządów pomiarowych — co ile powinniśmy kalibrować urządzenia?

Porady
wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Każde urządzenie pomiarowe podczas eksploatacji zaczyna się rozregulowywać i wskazywać błędne wartości. Cykliczne wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest najlepszym sposobem na to, aby wyeliminować ryzyko strat, które związane byłyby z nieprawidłowymi pomiarami. Po zakończeniu kalibracji właściciele urządzeń otrzymują świadectwo wzorcowania. Na czym polega wzorcowanie przyrządów pomiarowych? Co podlega kalibracji i jak często należy korzystać z usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych?

Na czym polega wzorcowanie przyrządów pomiarowych?

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych jest zbiorem czynności, które mają na celu sprawdzenie właściwości metrologicznych danych przyrządów pomiarowych. Wzorcowanie polega na porównaniu w określonych warunkach i w konkretnych punktach wzorcowania wskazań sprawdzanego przyrządu ze wskazaniami odpowiedniego wzorca pomiarowego. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wystawiany jest dokument, który nazywa się świadectwem wzorcowania.

Kalibracja przyrządów pomiarowych: co podlega kalibracji?

Kalibracji można poddać każdy przyrząd pomiarowy, np. w Alpbis Group. Można uzyskać świadectwo kalibracji na takie urządzenia pomiarowe jak:

 • wagi techniczne, analityczne
 • wzorce masy, odważników i obciążników,
 • termohigrometry,
 • komory klimatyczne i termostatyczne,
 • czujniki termometrów rezystancyjnych,
 • termometry elektryczne i szklane cieczowe.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych można przeprowadzać wszędzie tam, gdzie kontrola przyrządów pomiarowych ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa produktów, czy wyników badań.

Podstawowe cechy wzorcowania

Do podstawowych cech kalibracji zalicza się:

 • spójność pomiarowa — są to właściwości wyniku pomiaru lub wzorca jednostki miary polegające na możliwości odniesienia wartości do wzorców narodowych lub międzynarodowych wyższego rzędu przez nieprzerwany łańcuch porównań,
 • błędy pomiarów — różnice pomiędzy wynikiem pomiarów i wartości rzeczywistej mierzonej wielkości,
 • niepewności pomiaru — jest to nieujemny parametr związany z wynikiem pomiaru charakteryzujący rozrzut przypisanych wartości mezurandu.

Jak często wzorcować przyrządy pomiarowe?

Wzorcowanie przyrządu do wykonywania pomiarów powinno być przeprowadzane przez taki okres, jak długo będzie ono użytkowane i będzie służyć do celów, dla których został wyprodukowany. Obecnie nie ma przepisów regulujących okresy wzorcowań czy ważności świadectwa wzorcowania.

Procedurę wzorcowania powinno się przeprowadzać w terminie, który został ustalony przez samego użytkownika przyrządu pomiarowego. Powinny one być zapisane w księdze jakości lub dokumentach z nią związanych, jak na przykład procedury ogólne.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych – co ile?

Celem uproszczenia działań wzorcowania, wyposażenie pomiarowe powinno być poddawane badaniu przynajmniej raz do roku. Przyrządy przenośne, które mogą być narażone na wstrząsy, z regulatorami mechanicznymi lub elektrycznymi oraz intensywnie eksploatowane, powinny być wzorcowane częściej. Z kolei te, które nie mają regulacji, są przechowywane w warunkach laboratoryjnych i nie są mocno eksploatowane, mogą być poddawane badaniu spójności pomiarowej rzadziej.

Napisz do nas

Zapraszamy do wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy. Wypełnij pola formularza i skontaktujemy się z Tobą.

  Wybierz walutę