Jakie są rodzaje laboratoriów?

Porady
rodzaje laboratoriów

Laboratoria mają różne obszary działalności, co sprawia, że badają one inne przedmioty i obowiązują je inne procedury badawcze. Kojarzą się one z reguły ze sterylnymi pomieszczeniami, w których na metalowych stołach w zlewkach, kolbach i probówkach znajdują się różnego rodzaju płyny i wydobywa się z nich jakaś para. Jest to oczywiście bardzo słuszne skojarzenie, które związane jest ze wspomnieniami ze szkolnych lekcji chemii i wykonywanych wtedy eksperymentami. Rodzaje laboratoriów są jednak różne. Wymienić można przemysłowe, pomiarowe, a także fizyczne czy chemiczno-biologiczno-medyczne. Czym się charakteryzują?

Laboratoria fizyczne

Laboratorium fizyczne zajmuje się badaniami związanymi ze zjawiskami fizycznymi. Zazwyczaj są to badania obejmujące fizykę ciała stałego lub materiałową. Analizy wykonywane w tego typu laboratorium są przeprowadzane na stosunkowo małym metrażu, przez co obiekty te można porównać do laboratoriów analitycznych. Do badań wykorzystuje się z reguły sprzęt niewielkich rozmiarów, ale do analiz cząstek elementarnych i zjawisk z nimi związanych stosuje się akceleratory, które ze względu na charakter pracy mają bardzo duże rozmiary. Niekiedy tego rodzaju laboratoria mają powierzchnię nawet małych miasteczek, w których pracuje wielu inżynierów i naukowców.

Laboratorium chemiczno-biologiczno-medyczne

laboratorium chemiczno-biologiczno-medyczne dzieli się na poszczególne rodzaje laboratoriów. W biologicznych bada się żywe organizmy, szczególnie drobnoustroje, jak bakterie, wirusy, czy inne patogeny. Obowiązują w nich bardzo restrykcyjne normy ze względu na niezwykle toksyczne środowisko i ryzyko zakażenia się pracowników. Panuje więc w nich sterylna czystość i odcięcie od świata zewnętrznego.

Laboratorium medyczne przeprowadza oznaczenia w wielu różnych materiałach biologicznych pobranych od człowieka. Wśród nich wyróżnia się krew, mocz, kał, wymazy, a więc takie materiały, które pobiera się między innymi podczas badań okresowych i profilaktycznych. Pobieranie krwi albo przekazywanie moczu do badań może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych po zgłoszeniu się pacjenta do konkretnej placówki.

Laboratorium chemiczne najbardziej przypominają lekcje chemii. Badane są w nich między innymi różnego rodzaju związki chemiczne, a także tworzy nowe związki dla przemysłu czy też medycyny.

Laboratoria przemysłowe

Laboratorium przemysłowe cechuje się najmniejszymi wymaganiami sterylności. Bada się w nich na przykład wytrzymałość danych materiałów i sprzętu, który wykorzystywany jest w laboratoriach. Testom poddawane są także właściwości aerodynamiczne samolotów, wykonywane są testy zderzeniowe i wytrzymałościowe pojazdów i maszyn przemysłowych. Dzięki specjalnym laboratoriom chemiczno-przemysłowym można zbadać właściwości asfaltu, materiałów budowlanych, czy betonu oraz ich odporność na zmieniające się warunki atmosferyczne.

Laboratoria pomiarowe

Laboratoria pomiarowe pozwalają dokonywać różnorodnych pomiarów specjalistycznych, które dotyczą wielkości fizycznych, czyli na przykład długości i kąta. W laboratorium pomiarowym można również przeprowadzić pomiary optyczno-wizyjne, chropowatości i twardości. Odbywa się w nich także wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz walidacja i opracowywanie procedur pomiarowych.

Laboratorium w naukach społecznych

Laboratorium społeczne ma czasami postać specjalnie zaaranżowanego pomieszczenia, w którym odbywają się badanie indywidualnych lub grupowych reakcji na konkretne czynniki społeczne. Przeprowadza się więc szeroko rozumiane eksperymenty psychologiczne. Z reguły obserwacje reakcji ludzi na różne sytuacje przeprowadzane są przez socjologów i psychologów społecznych.

Napisz do nas

Zapraszamy do wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy. Wypełnij pola formularza i skontaktujemy się z Tobą.

    Wybierz walutę