WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW:
Oferujemy usługi w zakresie:
tworzenia, rozbudowy i modernizacji laboratoriów (w ramach oferujemy kompleksowe rozwiązania: usługi remontowe w zakresie niezbędnym do przygotowania laboratorium, meble oraz dygestoria – wraz z montażem oraz pełny zakres wyposażenia laboratoryjnego /urządzenia, szkło, odczynniki itp./).

WYPOSAŻANIE BIUR, HAL PRODUKCYJNYCH I POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH:
Oferujemy kompleksową usługę polegającą na dostawie i montażu mebli biurowych oraz socjalnych (wyposażanie szatni np. szafki na ubrania, wyposażenie pomieszczeń socjalnych np. szafki na żywność, aneksy kuchenne itp.), ponadto oferujemy szafy do przechowywania narzędzi, substancji chemicznych na stanowisku pracy.

Dodatkowo oferujemy wyposażanie w środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

LABORATORIUM POMIAROWE:
Oferujemy pomiary w zakresie:
– wydajności wentylacji,
– rozkładu temperatury: wilgotności, ciśnienia,
– ochronne elektryczne,
– środowiska pracy.

CHEMIA PRZEMYSŁOWA:
Oferujemy specjalistyczne środki chemiczne do zapewnienia czystości, dezynfekcji, odgrzybiania, konserwacji urządzeń, uzdatniania wody.

Firma ALPBIS zajmuje się również profesjonalną obsługą przedsiębiorstw w zakresie:
– systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, PN N 18001/BS OHSAS 18001 niedługo nowa norma ISO 45001), ISO 50001, ISO 22000, IATF   16949 i inne,
– audyty wymagań prawnych,
– BHP,
– PPOŻ.,
– ochrona środowiska.

W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚWIADCZYMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:
– wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania,
– audyty pierwszej strony (audyty wewnętrzne), audyty drugiej strony (audyty dostawców),
– szkolenia zamknięte i otwarte.

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBEJMUJE WSZYSTKIE DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA PRZEZ ORGANIZACJĘ CERTYFIKATU:
– audyt zerowy (ocena stanu wyjściowego),
– opracowanie niezbędnej dokumentacji,
– wdrożenie dokumentacji do stosowania,
– szkolenie (właścicieli procesów, kierowników obszarów) w zakresie wymagań normy,
– szkolenie audytorów wewnętrznych,
– przeprowadzenie audytu przed certyfikacją,
– przeprowadzenie przeglądu zarządzania,
– zebranie ofert na certyfikacje,
– udział w audycie certyfikacyjnym.

DOSKONALENIE SYSTEMU:
Stała obsługa organizacji w zakresie systemu zarządzania: przeprowadzanie szkoleń, aktualizacja dokumentacji systemu, bieżące działania.

AUDYTY:
Audyt pierwszej strony: audyt wewnętrzny w organizacji zrobiony na zlecenie organizacji, w przypadku gdy organizacja nie posiada audytorów wewnętrznych lub potrzebuje zewnętrznej oceny systemu.
Audyt drugiej strony: audyt u dostawcy – sprawdzenie systemu zarządzania dostawcy, sprawdzenie spełnienia wymagań klienta lub wymagań prawnych przez dostawcę.
Audyt wymagań prawnych: ocena zgodności przedsiębiorstwa z wymaganiami prawnymi w zakresie BHP, PPOŻ., ochrony środowiska i innymi.

SZKOLENIA:
Szkolenia otwarte i zamknięte – organizujemy szkolenia otwarte lub zamknięte (u nas lub w siedzibie klienta) w zakresie:
– wymagań norm,
– szkolenia dla audytorów wewnętrznych,
– szkolenia poświęcone technikom kryminalistycznym w zakresie ujawniania, zabezpieczenia i wykorzystywania śladów kryminalistycznych.

OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP, PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA:
Szkolenia otwarte i zamknięte – organizujemy szkolenia otwarte lub zamknięte (u nas lub w siedzibie klienta) w zakresie:
– wymagań norm,
– szkolenia dla audytorów wewnętrznych,
– szkolenia poświęcone technikom kryminalistycznym w zakresie ujawniania, zabezpieczenia i wykorzystywania śladów kryminalistycznych.

Close Menu
×

Koszyk