Wykonujemy usługi w zakresie tworzenia, rozbudowy i modernizacji laboratoriów. W ramach współpracy oferujemy kompleksowe rozwiązania m.in. dla firm z sektora medycznego, takiej jak usługi remontowe w zakresie niezbędnym do przygotowania laboratorium do pracy. Oferujemy zatem wysokiej jakości meble do laboratoriów oraz dygestoria – wraz z montażem oraz pełny zakres wyposażenia laboratoryjnego / urządzenia, szkło, odczynniki itp.

Wyposażanie biur, hal produkcyjnych i pomieszczeń socjalnych:

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na dostawie i montażu mebli biurowych oraz socjalnych (wyposażanie szatni np. szafki na ubrania, wyposażenie pomieszczeń socjalnych np. szafki na żywność, aneksy kuchenne itp.), ponadto oferujemy szafy do przechowywania narzędzi, substancji chemicznych na stanowisku pracy.

Dodatkowo oferujemy wyposażanie w środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Laboratorium pomiarowe:

Oferujemy pomiary w zakresie:
– wydajności wentylacji,
– rozkładu temperatury: wilgotności, ciśnienia,
– ochronne elektryczne,
– środowiska pracy.

Chemia przemysłowa

Oferujemy specjalistyczne środki chemiczne do zapewnienia czystości, dezynfekcji, odgrzybiania, konserwacji urządzeń, uzdatniania wody.

Firma ALPBIS zajmuje się również profesjonalną obsługą przedsiębiorstw w zakresie:
– systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, PN N 18001/BS OHSAS 18001 niedługo nowa norma ISO 45001), ISO 50001, ISO 22000, IATF   16949 i inne,
– audyty wymagań prawnych,
– BHP,
– PPOŻ.,
– ochrona środowiska.

 

Szkolenia otwarte i zamknięte

Organizujemy szkolenia otwarte lub zamknięte (u nas lub w siedzibie klienta) w zakresie:
– wymagań norm dla dygestoriów laboratoryjnych, szaf bezpieczeństwa oraz szaf do przechowywania substancji agresywnych, blatów roboczych,
– szkolenia dla serwisów wewnętrznych dla w/w elementów,
– szkolenia w celach identyfikacji usterek sprzętu laboratoryjnego oraz doboru sprzętu do aktualnych i przyszłych wymagań do pracy w laboratorium.

Close Menu
×

Koszyk