Wzorcowanie wagi — na czym polega kalibracja?

Porady

Dokładność pomiaru wagi różnego rodzaju towarów jest istotna w wielu branżach. Niewiele osób, które korzystają z wag, jest świadomych tego, że każde urządzenie musi wskazywać zawsze taką samą wartość. Oznacza to, że jeden kilogram produktu na wadze powinien odpowiadać jednemu kilogramowi w rzeczywistości. Niekiedy jednak dochodzi do rozstrojenia przyrządu pomiarowego i wtedy właśnie niezbędne jest przeprowadzenie jego kalibracji.

Czym dokładnie jest wzorcowanie przyrządów pomiarowych?

Wzorcowanie wagi jest niezwykle istotne dla samego użytkownika przyrządu pomiarowego. Kalibracja to inaczej zbiór czynności, które mają za zadanie sprawdzenie właściwości metrologicznych danych urządzeń. Wzorcowanie wagi polega na porównaniu w ustalonych warunkach wskazań sprawdzanego urządzenia przy pomocy przyrządu wzorcowego. Na podstawie otrzymanych wyników badań podczas wzorcowania dla sprawdzanego przyrządu wystawiany jest dokument świadectwa wzorcowania.

Wzorcowanie wykonywane jest w mało skomplikowany sposób. W najprostszym przypadku polega na porównaniu ilościowym towaru. Na wadze umieszcza się wzorzec masy, który jest zbliżony do maksymalnej wartości jej udźwigu. Pozwala to określić działanie wagi i precyzję jej pomiarów. Jakie przyrządy pomiarowe poddawane są wzorcowaniu? Ich pełną listę można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz jej zakresu. W laboratoriach bardzo często są to wagi elektroniczne, które po pomyślnej kalibracji otrzymują potwierdzenie prawidłowego działania na świadectwie wzorcowania wagi.

Jak często należy wzorcować wagę i dlaczego korzystanie z niewzorcowanej wagi jest ryzykowne?

Trudno dokładnie określić, kiedy powinno się korzystać z usługi wzorcowania. Wiele osób jest zdania, że terminy powtórnych wzorcowań powinny odbywać się co roku, aczkolwiek jest to błędne założenie. Najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie na bieżąco testów oraz oceny ryzyka. Jeśli prawdopodobieństwo, że pomiar się nie powiedzie lub będzie błędny wzrasta, należy skrócić okresy między wzorcowaniami. Kiedy ryzyko jest niewielkie, można go nieco wydłużyć. Co istotne, nie powinno się wychodzić z założenia, że przyrząd pomiarowy nie musi być w ogóle poddawany kalibracji. Straty i koszty poniesione z niewzorcowanej wagi mogą być zdecydowanie wyższe, niż w przypadku skorzystania z usługi wzorcowania.

Nie ma wątpliwości, że pomiarowe przyrządy przenośne, czy stacjonarne muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie nieprawidłowości mogą z kolei wywoływać niepożądane skutki. Nieodpowiednie wzorcowanie wagi może powodować między innymi nadmierne koszty, reklamacje i liczne kontrole.

Korzyści ze świadectwa wzorcowania

Świadectwo wzorcowania wagi jest dokumentem, w którym znajduje się zapis o odchyleniu wskazań przyrządu wzorcowanego do wartości rzeczywistej. Potocznie można stosować również określenie świadectwa kalibracji przyrządu pomiarowego, certyfikat kalibracji, czy też świadectwo sprawdzenia. Wspomniany dokument może przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim jest to oficjalne potwierdzenie, że waga mierzy dobrze, co świadczy o jakości pomiarów. W Alpbis przeprowadzamy profesjonalne wzorcowanie wag i innych przyrządów pomiarowych, a następnie wystawiamy stosowne zaświadczenie. Obsługujemy laboratoria i firmy z różnych branż, dla których dokładność pomiaru jest niezwykle istotna. Chcesz skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu!

Napisz do nas

Zapraszamy do wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy. Wypełnij pola formularza i skontaktujemy się z Tobą.

    Wybierz walutę