Jako jedna z nielicznych firm w regionie wykonujemy serwis sprzętu laboratoryjnego (poświadczony stosownym zezwoleniem) takich firm jak: KÖTTERMANN, BINDER, DÜPERTHAL, ECOM. Dzięki uzyskanym certyfikatom wszystkie prace serwisowe realizowane są wg zaleceń i technologii wymaganych przez producentów.

Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie przeglądów, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz outsourcingu serwisowego. Działamy kompleksowo, dlatego dopełnieniem naszej oferty jest konserwacja sprzętu laboratoryjnego, która przedłuża poprawne funkcjonowanie wrażliwych urządzeń laboratoryjnych.

Przeglądy okresowe i naprawy bieżące:

– dygestoriów,
– szaf bezpieczeństwa,
– urządzeń awaryjnych,
– mebli laboratoryjnych,
– instalacji i zbiorników gazowych.

Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego przygotowaliśmy szereg usług dopasowanych do Państwa indywidualnych potrzeb.

Czyszczenie i konserwacja:

– dygestoriów,
– mebli laboratoryjnych.

Modernizacja:

– systemu odprowadzania skroplin,
– systemu sterowania,
– systemu monitorowania,
– dygestoriów (wykładki ceramiczne lub polipropylenowe),
– mebli laboratoryjnych w zakresie wentylacji,
– regeneracja blatów laboratoryjnych.

Pomiary:

– elektryczne,
– przepływu wentylacji,
– rozkładu temperatur,
– mapowanie temperatury i wilgotności pomieszczeń.

Wzorcowanie:

– wzorców masy, odważników oraz obciążników,
– wag nieautomatycznych elektronicznych,
– wag technicznych,
– wag analitycznych,
– termohigrometrów,
– komór klimatycznych,
– komór termostatycznych,
– czujników termometrów rezystancyjnych,
– termometrów elektrycznych,
– termometrów szklanych cieczowych.

Kwalifikacje IQ, OQ, PQ:

Kwalifikacja Instalacyjna (IQ): udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia lub instalacje są zgodne z zatwierdzonym projektem, zaleceniami producenta lub wymaganiami użytkownika.

Kwalifikacja Operacyjna (OQ): udokumentowane sprawdzenie i potwierdzenie, że zainstalowane lub zmodyfikowane urządzenia i instalacje działają poprawnie w całym zakresie zakładanych warunków operacyjnych.

Kwalifikacja Procesu (działania) (PQ): udokumentowane sprawdzenia i potwierdzenia, że urządzenia i instalacje pomocnicze, połączone w jedną funkcjonalną całość, mogą pracować efektywnie i powtarzalnie zgodnie z zatwierdzoną metodą prowadzenia procesu i specyfikacjami.

Wybór ALPBIS oznacza dostęp do pełnej gamy usług, które mają na celu: wydobyć cały potencjał z zaawansowanych technologii sprzętu laboratoryjnego oraz naszym klientom wsparcie techniczne na miarę XXI wieku w postaci serwisu sprzętu w laboratorium, przeglądu urządzeń laboratoryjnych, czy też modernizacji laboratoriów.

Close Menu
×

Koszyk