Nasza firma jest dystrybutorem sprzętu laboratoryjnego, do którego zaliczają się specjalistyczne wagi laboratoryjne. Oferujemy najwyższej klasy urządzenia pomiarowe do wyznaczania masy substancji stałych oraz cieczy, które wykorzystywane są do wielu czynności laboratoryjnych. Wagi laboratoryjne o wysokiej dokładności ważenia masy wymienionych substancji, poza laboratoriami znajdują również zastosowanie w branży produkcyjnej, branży kontroli jakości, w szkołach oraz w pracowniach uniwersyteckich.

Rodzaje dostępnych wag laboratoryjnych

Do specjalistycznych urządzeń pomiarowych należą wagi precyzyjne, mikrowagi i wagi analityczne, pomiędzy którymi występują pewne różnice. Kompaktowe mikrowagi charakteryzują się niewielkim rozmiarem i poręcznością. Przy ich pomocy wykonywane są rutynowe czynności pomiarowe, od których nie oczekuje się szczególnie precyzyjnych wyników. Z kolei wagi analityczne cechują się precyzją pomiarów i wysoką czułością. Podstawowym celem ich stosowania jest potrzeba dokładnego odważenia bardzo małych ilości substancji. Natomiast najczęściej stosowanym przez laboratoria modelem urządzenia pomiarowego jest waga precyzyjna. Wagi precyzyjne używane są do dokładnego odmierzenia większej ilości substancji, do czynności pomiarowych, co do których wymagana jest stuprocentowa wiarygodność wyników. Są to urządzenia o dużych udźwigach, różniących się w poszczególnych modelach wag.

Aby otrzymywać wiarygodne wyniki wag laboratoryjnych, urządzenia te muszą być umieszczone na stabilnym podłożu, takim jak stół wagowy. Są to stoły, które sprzedajemy w ramach oferty mebli laboratoryjnych.

Wagi z legalizacją

W przypadku wag laboratoryjnych bardzo istotne znaczenie ma ich legalizacja. Wagi posiadające legalizację to urządzenia o potwierdzonej pisemnie dokładności i odtwarzalności wyników pomiarów. Dokument ten jest wydawany przez Urząd Miar oraz przez uprawnionych do jego wystawienia producentów lub dystrybutorów wag. Legalizację powinny posiadać wagi w każdym laboratorium, a także w szpitalach, aptekach oraz przychodniach medycznych.

Close Menu
×

Koszyk