W każdym laboratorium badawczym należy stworzyć niezwykle sterylne warunki pracy. Jest to rygorystyczny wymóg, który bezwzględnie musi być zachowany dla powodzenia badań. Dodatkowo, jeżeli badaniom poddawane są mikroorganizmy, równie ważnym aspektem jest bezpieczeństwo zapewnione zarówno analizowanemu materiałowi, który należy chronić przed wpływem szkodliwych czynników, jak i zespołowi badawczemu oraz środowisku.

Komory laminarne to urządzenia, dzięki którym można zagwarantować badanym próbkom mikroorganizmów sterylne warunki w przestrzeni roboczej. Komory te stanowią skuteczną ochronę dla poddawanych badaniom preparatów, jak również chronią osoby badające próbki przed szkodliwym działaniem testowanych materiałów niebezpiecznych.

Zastosowanie komór laminarnych

Mikroorganizmy wykorzystywane są zarówno do procesów badawczych, jak i przemysłowych. Znajdują się w szczepionkach i antybiotykach, a także w produktach spożywczych poddawanych fermentacji takich jak jogurty czy sery. W ten sposób komory laminarne znajdują zastosowanie jako wyposażenie laboratoriów medycznych, farmaceutycznych oraz w laboratoriach badających próbki na potrzeby przemysłu. Służą do tego, aby stworzyć aseptyczne, bezpyłowe warunki pracy laboratoryjnej.

W jaki sposób działają komory laminarne?

Komory laminarne odrobinę przypominają dygestorium, czyli przeszklony wyciąg laboratoryjny. W komorach tych zachodzi przepływ laminarny, czyli przepływ równolegle uwarstwionego jałowego powietrza. Przepływ laminarny jest przepływem niezaburzonym, co oznacza, że pomiędzy poszczególnymi warstwami nie dochodzi do żadnych zakłóceń.
Wiele modeli komór laminarnych posiada lampę ultrafioletową, której światło dodatkowo wyjaławia przestrzeń roboczą. Jałowe powietrze jest skuteczną barierą ochronną, która zapobiega przedostawaniu się do komory stale obecnych w otoczeniu przetrwalników bakterii oraz zarodników grzybów. W standardowych komorach laminarnych przepływ powietrza odbywa się w odwrotnym kierunku niż w dygestoriach.

Komory laminarne Alpina

Naszą propozycją są niezawodne komory laminarne Alpina. Jest to polski producent, który w swojej ofercie ma serię komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa, komory laminarne z pionowym oraz poziomym przepływem powietrza, a także komory dedykowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. Urządzenia Alpina charakteryzują się łatwym systemem obsługi, cichą pracą oraz gwarancją jednorodnego przepływu uzyskiwanego w każdej z komór, bez względu na jej typ czy model. Firma produkuje komory o różnej szerokości (od 100 do 190 cm), dzięki czemu można otrzymać bardzo duże pole robocze. Komory Alpina mogą być zmodyfikowane pod względem rozmiaru i funkcjonalności, a także pod względem designu, jeżeli tylko zażyczy sobie tego nasz klient.

Close Menu
×

Koszyk